Tarot jako zbiór symboli bipolarnych

Zaczynając przygodę z kartami tarota na każdym kroku odczuwałem (początkowo tylko: przeczuwałem) złożoną rozpiętość znaczeniową jednostkowych obrazów. W moim odczuciu każdy z nich ukazywał gamę zdarzeń, przypadków, sytuacji, ludzi czy rzeczy; finalnie opisywał rzeczywistość kompletniej niż większość istniejących wtedy (a także i dzisiaj) list definiujących. W literaturze tematu, w dyskusjach toczonych publicznie, w rozlicznych publikacjach internetowych opis kart operuje prostymi, w miarę jednoznacznymi definicjami 'znaczeń' kart, najczęściej pozbawionymi kontekstu rozkładu. Takie uproszczenia sprawdzają się, i robią to dobrze, w początkowym okresie przygody z kartami, jednakże z biegiem czasu, i w miarę rozwoju własnego, przestają wystarczać, czy wręcz ograniczają, tłumiąc chęć pracy i wolę poznawczą.

Po wielu eksperymentach postanowiłem nazwać rozpiętość znaczeniową kart mianem bipolarności (lub biegunowości czy dwupłaszczyznowości) znaczeniowej symboli. Jednocześnie zacząłem opracowywać, na użytek własny, dla talii, którymi się posługuję (RWS w odmianach, częściowo Thoth), tabelę ukazującą punkty skrajne znaczeń poszczególnych kart, która nie wspominając o możliwych stanach pośrednich między skrajnościami nieustająco ma ja na względzie.

Ps. Temat nadal pozostaje w fazie rozwojowej i w związku z tym cierpi na wszelkie dolegliwości tego okresu.

Nazwy karty Opis
Głupiec Pomiędzy prostotą a prostactwem
Mag (Magik) Pomiędzy mądrością a wiedzą
Arcykapłanka (Najwyższa Kapłanka, Papieżyca) Pomiędzy intuicją a przypadkiem
Cesarzowa Pomiędzy czułością a kontrolę
Cesarz Pomiędzy troską a tyranią
Arcykapłan (Najwyższy Kapłan, Papież) Pomiędzy nauczaniem a manipulacją
Kochankowie Pomiędzy wolną wolą a predestynacją
Rydwan Pomiędzy sercem a rozumem
Sprawiedliwość Pomiędzy prawością a prawem
Pustelnik (Eremita) Pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem
Koło fortuny Pomiędzy zmianą a stagnacją
Moc (Siła, Pożądanie, Żądza) Pomiędzy przyzwoitością a wyuzdaniem
Wisielec Pomiędzy nagrodą a karą
Śmierć Pomiędzy początkiem a końcem
Umiarkowanie (Powściągliwość, Wstrzemięźliwość, Przystosowanie) Pomiędzy wznoszeniem a upadaniem
Diabeł Pomiędzy zarządzaniem a podporządkowaniem
Wieża (Wieża Boga) Pomiędzy sukcesem a porażką
Gwiazda Pomiędzy harmonią a niepokojem
Księżyc Pomiędzy magią a iluzją
Słońce Pomiędzy pozytywem a negatywem
Sąd (Sąd Ostateczny, Sąd Boży, Eon) Pomiędzy zbawieniem a potępieniem
Świat (Wszechświat) Pomiędzy pewnością a wahaniem

W trakcie opracowania

Buławy

Nazwy karty Opis
As buław Pomiędzy optymizmem a euforią
Dwójka buław Pomiędzy wyborem a brakiem wyboru
Trójka buław Pomiędzy zaangażowaniem a bezczynnością
Czwórka buław Pomiędzy bliskością a oddaleniem
Piątka buław Pomiędzy współzawodnictwem a walką
Szóstka buław Pomiędzy tryumfem a pychą
Siódemka buław Pomiędzy walecznością a szałem
Ósemka buław Pomiędzy aktywnym działaniem a siłą rozpędu
Dziewiątka buław Pomiędzy determinacją a chaotycznością w działaniu
Dziesiątka buław Pomiędzy doświadczanie ucisku a uciskaniem
Paź buław Pomiędzy objawieniem a urojeniem
Rycerz buław Pomiędzy misją a przygodą
Królowa buław Pomiędzy emocją a nastrojem
Król buław Pomiędzy dojrzałością a jej pozorem

Kielichy

Nazwy karty Opis
As kielichów Pomiędzy pasją a obsesją
Dwójka kielichów Pomiędzy partnerstwem a dominacją
Trójka kielichów Pomiędzy świętowaniem a bachanaliami
Czwórka kielichów Pomiędzy wyższością a pogardą
Piątka kielichów Pomiędzy rozczarowaniem a zwątpieniem
Szóstka kielichów Pomiędzy przyjemnością a egoizmem
Siódemka kielichów Pomiędzy zaspokojeniem a rozpustą
Ósemka kielichów Pomiędzy odejściem a ucieczką
Dziewiątka kielichów Pomiędzy zadowoleniem a bufonadą
Dziesiątka kielichów Pomiędzy zaspokojeniem faktycznym a urojonym
Paź kielichów Pomiędzy zasadą a formą
Rycerz kielichów Pomiędzy wizjonerstwem a marzycielstwem
Królowa kielichów Pomiędzy cnotą a występkiem
Król kielichów Pomiędzy przysługą a wymuszeniem

Miecze

Nazwy karty Opis
As mieczy Pomiędzy pesymizmem a depresją
Dwójka mieczy Pomiędzy opinią a sądem
Trójka mieczy Pomiędzy faktem a konfabulacją
Czwórka mieczy Pomiędzy wojną i pokojem
Piątka mieczy Pomiędzy przegraną a porażką
Szóstka mieczy Pomiędzy nauką a nauczką
Siódemka mieczy Pomiędzy zdobyczą a łupem
Ósemka mieczy Pomiędzy oczekiwaniem a rezygnacją
Dziewiątka mieczy Pomiędzy bezwzględnością a okrucieństwem
Dziesiątka mieczy Pomiędzy upadkiem a utratą nadziei
Paź mieczy Pomiędzy działaniem a gotowością działania
Rycerz mieczy Pomiędzy odwagą a brawurą
Królowa mieczy Pomiędzy samoświadomością a samooceną
Król mieczy Pomiędzy sprawowaniem a nadużywaniem władzy

Denary

Nazwy karty Opis
As denarów Pomiędzy opanowaniem a wycofaniem
Dwójka denarów Pomiędzy równowagą a chwiejnością
Trójka denarów Pomiędzy arcydziełem a tandetą
Czwórka denarów Pomiędzy wycofaniem się a izolacją
Piątka denarów Pomiędzy niewygodą a biedą
Szóstka denarów Pomiędzy ofiarnością a wyrachowaniem
Siódemka denarów Pomiędzy daremnością a niepowodzeniem
Ósemka denarów Pomiędzy roztropnością a beztroską
Dziewiątka denarów Pomiędzy harmonią a otępieniem
Dziesiątka denarów Pomiędzy bogactwem a stratą
Paź denarów Pomiędzy środkiem a celem
Rycerz denarów Pomiędzy odpowiedzialnością a nonszalancją
Królowa denarów Pomiędzy wielkością a małostkowością
Król denarów Pomiędzy bystrością a otępieniem