Znaczenia kolorów w kartach tarota

W literaturze przedmiotu interesujące nas w tym artykule zagadnienia określane jest zazwyczaj mianem psychologii kolorów i zajmuje się badaniem reakcji wywoływanych za pośrednictwem koloru, wpływem jego tonacji, cieni, odcieni, relacji z innymi kolorami, na odbiorcę.

Na potrzeby tekstu, i za radą materiałów zebranych, pozwalam sobie podzielić kolory na następujące grupy podstawowe:

  • kolory ciepłe - kolory ognia, liści jesienią, zachodów i wschodów słońca, ogólnie energetyzujące, namiętne, pozytywne;
  • kolory zimne - kolory nocy, wody, przyrody, zwykle uspokajające, relaksujące, zdystansowane;
  • kolory neutralne - kolory tła, których znaczenie i odbiór nie są jednoznaczne i zależą wprost od otoczenia.
W tym miejscu należy jasno stwierdzić, iż niniejsze opracowanie zostało stworzone na potrzeby interpretacyjne dla używanej przeze mnie ostatnio talii Universal Rider Waite.
   Używane dla odzwierciedlenia pasji, radości, entuzjazmu i energii.

Czerwony

Kolor czerwony to kolor gorąca co mocno wiąże go z ogniem, gniewem, przemocą, działaniami wojennymi (dzięki czemu wiązany często z diabłem w kulturze europejskiej); jednocześnie to także kolor miłości i pasji (stąd też wyobrażenie amora jako bóstwa patronującego uczuciu zakochania często oddawane jest z wykorzystaniem tego koloru). Kolor ten służy także podkreśleniu ważności osób, spraw, miejsc, przedmiotów. Jest używany do oznaczenia potencjalnych zagrożeń oraz dostarczenia wskazówek odnośnie zachowań.

Poza światem zachodnim ma różne skojarzenia. Może być kolorem dobrobytu i szczęścia. Może być stosowany w celu przyciągnięcia powodzenia. Może być kolorem zarówno ślubnym jak i żałobnym.

Pomarańczowy

Kolor pomarańczowy wskazuje na żywiołowość, energiczność. W stonowanych formach wskazuje na wymiar jesiennego obumierania natury. Oznacza zazwyczaj zmiany, ruch, zdrowie, żywotność, aktywność. Uznawany jest za przyjaźniejszy od koloru czerwonego (nieprzytłaczający) i bardziej zachęcający od koloru żółtego przy zachowaniu ich zdolności do wskazywania na określone, i potencjalnie niebezpieczne, zdarzenia.

Żółty

Kolor żółty uznawany jest za najbardziej energetyzujący z grupy kolorów ciepłych. Kolor słońca wiązany jest z szeroko rozumianym szczęściem, na którym skazą kłaść się mogą kłamstwo i tchórzostwo, którym kolor ten także patronuje, podobnie jak nadziei, oczekiwaniu, pogodzie ducha, poczuciu szczęścia.

Poza kręgiem europejskim miewa różne konotacje, reprezentuje odwagę (Japonia), jest kolorem kupców (Indie), czy długotrwałej żałoby (Egipt).

   Używane dla odzwierciedlenia poczucia spokoju, komfortu, profesjonalizmu.

Zielony

Kolor zieleni przybliża nas do świata przyrody. Wskazuje na początek, wzrost, odnowę i obfitość. Alternatywnie reprezentuje także zazdrość czy brak doświadczenia.

Przenosi w sobie cechy uspakajające koloru niebieskiego zmieszane z energią koloru żółtego.

Przy dominacji koloru niebieskiego (ciemna zieleń) wskazuje na stabilizację, harmonijną współpracę, działanie ku wzbogaceniu czy wręcz zamożność. Przy dominacji koloru żółtego sugeruje odnowienie, naenergetyzowanie, ożywienie.

Niebieski

Kolor niebieski, w niektórych kręgach europejskich łączony ze smutkiem (np. Wielka Brytania), zazwyczaj jest jednak stosowany do prezentacji spokoju, odpowiedzialności; w niektórych przypadkach także orzeźwienia (indywidualnie), odświeżenia czy odnowienia relacji przyjacielskich (globalnie). Posiada on także konotacje natury religijnej (uniwersalistyczne, w wielu kulturach i tradycjach), wiązanej z duchowością indywidualną i poczuciem oraz zjawiskiem szeroko rozumianego pokoju (zjawiska pojmowanego indywidualnie i zbiorowo).

Tonowany przybiera znaczenia szczegółowe. Błękity wskazują na zrelaksowanie i uspokojenie. Jasny niebieski energetyzuje i orzeźwia. Granaty sugerują niezawodność i wiarygodność.

Fioletowy

Kolor fioletowy będący wynikiem połączenia kolorów czerwonego i niebieskiego dziedziczy pospołu ich atrybuty: kreatywność, wyobraźnię, bogactwo, pozycję, romantyzm, pobudzenie zmysłów, skłonność do romansu, luksus. W historii związany z pojęciem i godnością władzy królewskiej.

   Używane dla podkreślenia stanu stabilizacji, utrwalenia zastanego porządku. 

Czarny

Kolor czarny jest najsilniejszym z kolorów neutralnych. Bywa wiązany z wyrafinowaniem, elegancją, mocą, formalizmem. Jednocześnie posiada także strony negatywne gdy służy podkreślaniu zła, śmierci i żałoby oraz tajemnicy. W niektórych kulturach jest symbolem buntu.

Potrafi przybierać, zależnie od kolorów sąsiadujących, znaczenia przeciwstawne i wskazywać na zakresy rozbieżne np. od konserwatyzmu po nowoczesność czy od tradycjonalizmu po niekonwencjonalność.

Biały

Kolor biały, podobnie jak czarny, doskonale współpracuje z innymi kolorami. Reprezentuje czystość, cnotę, dobroć, opiekę zdrowotną, świat stworzeń nadprzyodzonych.

W każdych okolicznościach podkreśla prostotę. Czasami wskazuje na minimalizm.

Szary

Kolor szary spoczywa w chłodnym końcu spektrum barw przez co może zostać uznany zarówno za kolor nastrojowy jak i przygnębiający. Zazwyczaj formalny, schludny, profesjonalny, nowoczesny. Można stosować go zamiennie w miejscu bieli lub czerni; należy także pamiętać o tym, iż na jego postrzeganie łatwo wpływają kolory sąsiadujące, głównie niebieski i brązowy.

Brązowy

Kolor brązowy to kolor ziemi, drewna, kamieni; tekstur naturalnych, łatwo rozpoznawalnych, neutralnych o wyraźnie ciepłym zabarwieniu. Z jego pomocą wyrażana są cierpliwość, solidność i niezawodność; w aspekcie szerszym zwyczajność oraz codzienność.

Beż

Kolor beżowy jest kolorem pogranicza łączącym w sobie ciepło brązu i chłód bieli. Kolor konserwatywny z silnym rysem pobożności w kontekście. Czasami, z uwagi na silne konotacje z kolorem brązowym, postrzegany jako pospolity a przez to nudny.

Kremowy (kość słoniowa)

Kolor wyrafinowania, spokoju, czystości nieaseptycznej, naturalnej (w przeciwieństwie do koloru białego). Rozjaśniający otoczenie.