Prawa autorskie

Po napisaniu całości tekstów w zakresie standardowego i mocno subiektywnego opisu kart (zaznaczam i powtarzam: opisu, a nie znaczeń wróżebnych) zdecydowałem się na udostępnienie całości tekstów wszystkim zainteresowanym. Posługujcie się nimi wedle woli i uznania pamiętając o tym, że udostępniam je na licencji Creative Commons o określonych warunkach:

Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Oznacza to, że wolno:

  1. Kopiować i rozpowszechniać zawarte tutaj teksty,
  2. Tworzyć na ich podstawie utwory zależne,

Na następujących warunkach:

  1. Uznanie autorstwa - w przypadku wykorzystania zawartych tutaj tekstów, w miejscu ich wykorzystania należy wyraźnie oznaczyć, iż zostały pobrane spod adresu http://www.omen.net.pl,
  2. Użycie niekomercyjne - nie wolno używać tekstów tutaj zawartych w celach komercyjnych,
  3. Na tych samych warunkach - jeśli zmieniacie lub przekształcacie teksty tutaj zawarte, lub tworzycie własne na ich podstawie, możecie rozpowszechniać powstały w ten sposób materiał tylko na podstawie takiej samej licencji.

Licencja ta obejmuje wyłącznie teksty mojego autorstwa i w żadnym przypadku nie odnosi się do użytych, i jasno oznaczonych, materiałów innych licencjodawców.

Jeśli ktoś z odwiedzających chciałby wykorzystać materiały zawarte na tej stronie w celach komercyjnych proszony jest o kontakt z autorem w celu ustalenia warunków ich użycia.