Jak działa tarot?

Jest to pytanie z kategorii zasadniczych. Niezależnie od wrodzonych, entuzjazmu bądź sceptycyzmu, pytanie to stawiają wszyscy bez względu na to w jaki sposób zdecydują się używać tych kart. Odpowiedzi najczęściej odzwierciedlają maksymę Marie von Ebner-Eschenbach:

  Kto nic nie wie, musi we wszystko wierzyć.

W tym dziale Wiki postaram się skoncentrować głównie (choć nie wyłącznie) na aspektach związanych z zastosowaniem kart w celach dywinacyjnych.

  1. Teoria wróżenia (za serwisem Taraka, autor: Krzysztof Joczyn)
  2. Dywinacja a religia (za Laboratorium Energii Subtelnych, autor: Włodzimierz H. Zylbertal)
  3. Czym jest tarot (za serwisem Eremita)
  4. Jak działa Tarot (za Tomaszem Gocłowskim)

Od początku mojego kontaktu z kartami stoję na stanowisku, iż karty 'nie działają'; że zawsze, w każdym przypadku i bez wyjątku działa człowiek, zaś karty pełnią jedynie rolę katalizatora dla jego umiejętności, wiedzy, predyspozycji; nadmienię także, iż eliminuję zazwyczaj z tej definicji wszystkie elementy, dla ułatwienia tak je nazwijmy, nadprzyrodzone.

Moje podejście wynika z faktu traktowania kart jako narzędzia prognostycznego w odniesieniu do człowieka i jego Sitz im Leben.